ALEM 09

Vi tillämpar ALEM 09 under förutsättning att särskild överenskommelse träffas samt med följande tillägg:

  • ALEM 09 reklamationsblankett skall alltid användas vid reklamation. Denna ligger som ett underlag för att inhämta ett särskilt RE-nummer från SCAN INTERLIGHT AB. I entreprenader måste besiktning ske av objektet i monterad miljö innan beslut fattas om reklamation. Dokumentation om upphandling, inköpsbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av kunden.
  • Montering, installation och underhåll skall göras enligt installationsanvisningar, produktblad och kontroller enligt Svensk standard.
  • ALEM 09 tillämpas inte för ljuskälla, batteri samt liknande förbrukningsartiklar. Här gäller normalt garantiåtagande.
  • Kunden gör samtliga reklamationer tillsammans med SCAN INTERLIGHT AB, samarbete måste ske i samtliga fall. Vi har rätt att neka reklamation om beslut fattats utan vårt godkännande.
  • Komplettering till § 23 Alem 09 – Returer. Specialanpassade produkter återköps inte. Återköp görs av produkter i oskadad förpackning med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har SCAN INTERLIGHT AB rätt till större returavdrag.
  • Kunden ansvarar för att all information delegeras i sin organisation så att ovan beskrivna tillägg samt övrigt i ALEM 09 efterföljs.

För kontakt med SCAN INTERLIGHT AB gällande ALEM 09 alt. reklamation:

Mejla ALEM 09 – reklamationsblankett till: charlotte.johansson@scaninterlight.se

Ladda ner Alem 09 reklamationsblankett

Ladda ner Alem 09 villkor

GDPR